(1) Bir adam bir kadınla evlenip onunla birlikte olduğunda, olur ki [kadın adamın] gözünde beğeni bulmazsa [veya adam kadında] ahlaksızlık belirtisi bulursa ve [bunun üzerine adam, kadın için] bir boşanma belgesi yazıp [kadının] eline vererek onu evinden gönderirse,

(2) [kadın da] onun evinden çıkıp başka bir adamın [karısı] olursa,

(3) ama [bu] ikinci adam da [kadından] nefret eder ona bir boşanma belgesi yazıp eline vererek onu evinden gönderirse ya da kadını kendine eş olarak almış olan ikinci adam ölürse –

(4) [işte böyle bir durumda, kadın, ilk kocası için] yasak hale gelmiş olmasından ötürü, onu boşamış olan ilk kocası dönüp onu kendi karısı olacak şekilde [tekrar] alamaz; zira bu, Tanrı’nın Huzuru’nda iğrençtir ve Tanrın Aşem’in sana mülk olarak vermekte olduğu Ülke’nin üzerine günah getirmemelisin.

(5) Bir adam yeni bir kadınla evlendiğinde orduya [katılmak üzere] çıkmayacak ve [orduya] dair herhangi bir konuda görevlendirilmeyecektir. Bir yıl [boyunca] evi için serbest olacak ve evlenmiş olduğu karısını neşelendirecektir.

(6) [Kişi,] Bir değirmen taşının alt veya üst parçasını [borcuna] teminat olarak almamalıdır; zira [böyle bir durumda] candır teminat olarak aldığı.

(7) Bir adamın, kardeşlerinden, Bene-Yisrael’den bir kişiyi kaçırdığı, onu [zorla] çalıştırıp sattığı keşfedilirse, o hırsız ölecektir. Arandan kötülüğü yok etmelisin.

(8) Tsaraat lekesi konusunda dikkatli ol; son derece dikkatli davran ve [kuralları] uygula. Levi-Koenler’in size, onlara emrettiğim üzere talimat verecekleri her şeyi yapmaya özen gösterin.

(9) Tanrın Aşem’in Mısır’dan çıktığınızda yolda Miryam’a yapmış olduğu şeyi hatırında tut.

(10) Akranından herhangi bir miktardaki bir alacağı talep ettiğinde, borç teminatını almak için onun evine girme.

(11) Dışarıda dur ve borç vermiş olduğun kişi teminatı dışarıya, sana çıkaracaktır.

(12) Eğer o fakir bir kişiyse, onun teminatı ile yatma.

(13) Teminatı gün batışıyla birlikte mutlaka ona geri ver. Giysisiyle yatacak ve seni mübarek kılacaktır. [Böyle yaptığın takdirde] Tanrın Aşem’in Huzuru’nda liyakat sahibi olacaksın.

(14) Kardeşlerinden, ülkendeki Gerlerin’den veya şehirlerinde [oturanlardan biri olsun], fakir veya yoksul bir ücretlinin ücretini esirgeme.

(15) Ücretini gününde ver. Güneş onun üzerinde batmasın, zira fakirdir o ve canını [ücreti] için ortaya koymaktadır. Tanrı’ya senden yakınmasın! [Bunu yapmazsan] Günah işlemiş olursun.

(16) Babalar oğullar nedeniyle öldürülmeyecek ve oğullar babalar nedeniyle öldürülmeyecek. Herkes kendi günahı sonucu öldürülecektir.

(17) Ger [veya] yetimin yargısını saptırma ve dulun giysisini borç teminatı olarak alma.

(18) Mısır’da köle olduğunu ve Tanrın Aşem’in seni oradan kurtardığını hatırla. Sana bunu yapmanı [işte] bu dayanakla emrediyorum.

(19) Tarlanda hasadını toplayacağın zaman tarlada bir demet unutursan, onu almak için geri dönme. [Bunlar] Ger’in, yetimin ve dulun olacaktır. Bu sayede Tanrın Aşem seni elinin tüm işlerinde mübarek kılacaktır.

(20) Zeytin ağaçlarını [meyveleri düşürmek için] döveceğin zaman, ardından görkemi toplama. [Kalan meyveler] Ger’in, yetimin ve dulun olacaktır.

(21) Bağını bozacağın zaman, ardından az gelişmiş üzüm salkımlarını koparma. [Bunlar] Ger’in, yetimin ve dulun olacaktır.

(22) Mısır Ülkesi’nde köle olduğunu hatırla. Sana bunu yapmanı [işte] bu dayanakla emrediyorum.