(1) Tanrı Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi:

(2) “Aaron’u ve yanında oğullarını, [özel] giysileri, mesh yağını, Hatat-boğasını, iki koçu ve matsa sepetini al

(3) ve tüm toplumu Buluşma Çadırı’nın girişi civarına topla.”

(4) Moşe, Tanrı’nın kendisine emrettiği şekilde yaptı ve toplum, Buluşma Çadırı’nın girişi civarına toplandı.

(5) Moşe topluma “Bu [görecekleriniz], Tanrı’nın, yapılmasını emrettiği şeydir” dedi.

(6) Moşe, Aaron’u ve oğullarını yaklaştırdı ve onları mikveye daldırdı.

(7) [Aaron’un] Üzerine entariyi geçirdi, onu kuşakla sardı, ona üstlüğü giydirdi ve üzerine Efod’u taktı. Onu Efod’un kuşağıyla sardı ve düzenledi.

(8) Üzerine Hoşen’i yerleştirdi ve Hoşen’in içine, Urim’i ve Tumim’i koydu.

(9) Sarığı başının üzerine yerleştirdi ve sarığın üzerine [bağlayarak], yüzüne doğru [gelecek şekilde], kutsiyet tacı [olarak] altın Tsits’i taktı – [hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapıldı].

(10) Moşe mesh yağını aldı; Mişkan’ı ve içindeki her şeyi meshetti ve onları kutsal kıldı.

(11) Ondan [bir miktarı, fiskeyle] Mizbeah’ın üzerine yedi kez serpti ve onları kutsama amacıyla, Mizbeah’ı ve tüm araçlarını, kazanı ve kaidesini meshetti.

(12) Mesh yağından [bir miktarı] Aaron’un başına döktü ve onu kutsama amacıyla meshetti.

(13) Moşe Aaron’un oğullarını yaklaştırıp, onlara entariler giydirdi, onları kuşakla sardı ve kepler giydirdi – [hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapıldı].

(14) Hatat-boğasını yaklaştırdı; Aaron ve oğulları, ellerini bu Hatat-boğasının başına dayadılar.

(15) Moşe [onu] kesti ve kanı alıp, parmağıyla, çevre boyunca [dolaşıp] Mizbeah’ın [köşe] çıkıntılarına sürerek Mizbeah’ı arındırdı. [Kalan] Kanı da Mizbeah’ın kaidesine döktü ve onu [böylece] kutsayarak, üzerinde bağışlanma sağlama[ya uygun hale getirdi].

(16) İç organların üzerindeki tüm içyağını, karaciğerin zarını, iki böbrekle onların içyağlarını aldı ve Moşe [bunları] Mizbeah’ta tüttürdü.

(17) Boğayı da – derisini, etini ve [bağırsaklarındaki yemek] artıklarını – kampın dışında ateşte yaktı. [Hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapıldı].

(18) Ola-koçunu yaklaştırdı; Aaron ve oğulları, ellerini bu koçun başına dayadılar.

(19) Moşe [onu] kesti ve kanı Mizbeah’ın tüm duvarlarına çarptı.

(20) Koçu ise parçalarına böldü ve Moşe, kelleyi, parçaları ve yağlı karın zarını [Mizbeah’ın üzerinde] tüttürdü.

(21) [Fakat öncesinde] İç organları ve bacakları suda yıkadı. Moşe böylece tüm koçu Mizbeah’ta, memnuniyetle kabul edilecek şekilde bir Ola-korbanı – Tanrı Adına bir yakılan-korban olarak tüttürdü. [Hepsi] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapıldı].

(22) İkinci koçu – atanma koçunu – getirdi; Aaron ve oğulları, ellerini bu koçun başına dayadılar.

(23) Moşe [onu] kesti ve kanından [bir miktar] alıp, Aaron’un sağ kulağının kıkırdağına, sağ el başparmağına ve sağ ayak başparmağına sürdü.

(24) Aaron’un oğullarını yaklaştıran Moşe, kandan [bir miktarı] sağ kulaklarının kıkırdağına, sağ ellerinin başparmağına ve sağ ayaklarının başparmağına sürdü. Moşe [kalan] kanı Mizbeah’ın tüm duvarlarına çarptı.

(25) İçyağını ve kuyruk yağını, iç organların üzerindeki tüm içyağını, karaciğerin zarını, iki böbrekle onların içyağlarını ve sağ budu aldı.

(26) Tanrı’nın Huzuru’ndaki matsa sepetinden de, bir matsa somunu, bir yağlı ekmek somunu ve bir gevrek alıp, makbul kısımların ve sağ budun üzerine yerleştirdi.

(27) Hepsini Aaron’un avuçlarına ve oğullarının avuçlarına koydu ve onları Tanrı’nın Huzuru’nda Tenufa [hareketleriyle] salladı.

(28) Moşe bunları onların avuçları üzerinden alıp, Ola-korbanının ardından, Mizbeah’ta tüttürdü. Bu, Tanrı’nın Önünde memnuniyetle kabul edilen atanma-korbanı – bir yakılan-korbandır.

(29) Moşe, göğsü alıp onu Tanrı’nın Huzuru’nda Tenufa [hareketleriyle] salladı. [Göğüs,] Atanma-koçundan, Moşe’ye ait paydı. [Tüm bunlar] Tanrı’nın Moşe’ye emretmiş olduğu şekilde [yapıldı].

(30) Moşe, mesh yağından ve Mizbeah’ın üzerindeki kandan aldı. [Bunları fiskeyle,] Aaron’un [ve] giysilerinin üzerine, onunla birlikte oğullarının ve giysilerinin üzerine serpti. Böylece hem Aaron’u ve giysilerini, hem de oğullarını ve giysilerini kutsadı.

(31) Moşe, Aaron’a ve oğullarına “Eti Buluşma Çadırı’nın girişi civarında pişirin” dedi, “ve ‘Bunu, Aaron ve oğulları yiyeceklerdir’ şeklindeki talimatıma uygun olarak, onu atanma-sepetindeki ekmeklerle birlikte orada yiyin.

(32) Etten ve ekmekten artanı ateşte yakacaksınız.

(33) “Atanma günleriniz tamamlanana kadar, yedi gün boyunca Buluşma Çadırı’nın girişi civarını terk etmeyin; zira yedi günde yetkili kılınacaksınız.

(34) Tanrı, size bağışlanma sağlamak için, [yedi günün her birinde] bugün yapıldığı şekilde yapılmasını emretti.

(35) Yedi gün boyunca gece-gündüz Buluşma Çadırı’nın girişinde kalarak Tanrı’nın Nöbeti’ni tutun ki ölmeyesiniz; zira bu şekilde emir aldım.”

(36) Aaron ve oğulları, Tanrı’nın, Moşe aracılığıyla emretmiş olduğu her şeyi yerine getirdiler.