(1) Adam, eşi Hava’yı bildi. [Hava] Hamile kaldı ve Kayin’i doğurdu ve “Tanrı ile birlikte bir insan edindim” dedi.

(2) Bir doğum daha yaptı; [Kayin’in] kardeşi Evel’i [doğurdu]. Evel davar çobanı oldu; Kayin ise toprak işçisiydi.

(3) Bir dönem bitti. Kayin, bir miktar toprak meyvesini Tanrı’ya sunu olarak getirdi.

(4) Ve Evel – o da davarının ilk doğanlarından, [bunların] şişman olanlarından [bazılarını] getirdi. Tanrı Evel’e ve sunusuna önem verdi,

(5) ancak Kayin’e ve sunusuna, önem vermedi. Kayin çok kızgın ve üzgündü

(6) Tanrı Kayin’e “Neden bu kadar kızgınsın? Neden üzgünsün?” diye sordu.

(7) “Doğru davransan affedilmeyecek misin? Ve [bil ki] eğer doğru davranmazsan günah kapıda pusudadır. Seni arzulamaktadır; ama sen ona hakim olabilirsin”.

(8) Kayin, kardeşi Evel’e [bir şey] söyledi. Sonra, kırdayken Kayin, kardeşi Evel’e karşı kalktı ve onu öldürdü.

(9) Tanrı, Kayin’e “Kardeşin Evel nerede?” diye sordu. “Bilmiyorum” diye cevap verdi [Kayin]. “Kardeşimin bekçisi miyim ben?”

(10) Tanrı “Ne yaptın?” dedi. “Kardeşinin kanının sesi topraktan Bana doğru haykırıyor.

(11) Şimdi sen, kardeşinin kanını senin elinden almak için ağzını açan topraktan daha da lanetlisin.

(12) Toprağı işlediğin zaman, artık sana kuvvetini vermeyecek. Dünyada göçebe ve yalnız olacaksın”.

(13) Kayin “Günahım taşıyabileceğimden daha büyük!” dedi.

(14) “İşte bugün beni toprağın üzerinden sürdün ve ben Yüzün’den gizlenmek durumundayım. Dünyada göçebe ve yalnız olacağım ve beni kim bulsa öldürecek.”

(15) Tanrı ona “Bu yüzden Kayin’i her kim öldürürse...! [Kayin] Yedinci nesilde cezalandırılacaktır” dedi. Tanrı, her bulan onu öldürmesin diye Kayin’e bir işaret koydu.

(16) Kayin, Tanrı’nın huzurundan ayrıldı. Eden’in doğusundaki Nod ülkesinde yerleşti.

(17) Kayin eşini bildi. [Eşi] hamile kaldı ve Hanoh’u doğurdu. [Bu sırada Kayin] Bir şehir inşa etmekteydi ve bu şehrin adını, oğlunun adı gibi Hanoh koydu.

(18) Hanoh’un bir oğlu oldu – İrad. İrad’ın bir oğlu oldu – Mehuyael. Mehuyael’in bir oğlu oldu – Metuşael. Metuşael’in bir oğlu oldu – Lemeh.

(19) Lemeh iki kadınla evlendi. Birincisinin ismi Ada, ikincisinin ismi de Tsila’ydı.

(20) Ada, Yaval’ı doğurdu. [Yaval] Çadırlarda yaşayan ve sürü güdenlerin atasıydı.

(21) Kardeşinin adı Yuval’dı; arp ve flüt çalanların atasıydı

(22) Tsila – o da, bakır ve demir araçların üreticisi Tuval Kayin’i doğurdu. Tuval Kayin’in kızkardeşi Naama’ydı.

(23) Lemeh eşlerine şöyle dedi: “Ada ve Tsila, sesimi işitin; Lemeh’in eşleri, konuşmama kulak verin. Bir adamı yaralayarak, bir çocuğu da bereleyerek öldürdüm.

(24) Kayin’den, yedinci nesilde intikam alındıysa, Lemeh için bu ancak yetmiş yedincide olacaktır”.

(25) Adam eşini tekrar bildi; [Hava] bir oğul doğurdu ve ona Şet adını verdi – “Çünkü Tanrı bana, Kayin’in öldürdüğü Evel’in yerine başka bir çocuk bağışladı”.

(26) Şet’in de bir oğlu oldu ve ona Enoş adını verdi. Tanrı’nın İsmi ile dua etmeye o zaman başlandı.