(1) Tanrı, [Bene-Yisrael'in] Mısır'dan çıkışlarının ikinci yılında, ikinci ayın birinde, Moşe'yle Sinay çölünde, Buluşma Çadırı'nda konuştu ve [şöyle] dedi:

(2) "Ailelerine ve atasal evlerine göre [sınıflandırıp], isim adedine göre [sayarak] tüm Bene-Yisrael toplumunun nüfusunu belirleyin. Kafa başı [sayımla], tüm erkekler [içinde],

(3) yirmi yaş ve üstündeki, [yani] Yisrael'de orduya katılabilecek herkesi, kolordularına göre sayacaksınız - sen ve Aaron.

(4) "Sizinle birlikte her kabileden birer kişi olacak. Her biri, atasal ailesinin başkanı [konumunda] olacaktır.

(5) [Sayımda] Yanınızda duracak kişilerin isimleri şunlardır: "Reuven [kabilesi] adına Elitsur ben Şedeur.

(6) "Şimon adına Şelumiel ben Tsurişaday.

(7) "Yeuda adına Nahşon ben Aminadav.

(8) "Yisahar adına Netanel ben Tsuar.

(9) "Zevulun adına Eliav ben Helon.

(10) "Yosef'in soyu için; "Efrayim adına Elişama ben Amiud. "Menaşe adına Gamliel ben Pedatsur.

(11) "Binyamin adına Avidan ben Gidoni.

(12) "Dan adına Ahiezer ben Amişaday.

(13) "Aşer adına Pagiel ben Ohran.

(14) "Gad adına Elyasaf ben Deuel.

(15) "Naftali adına Ahira ben Enan."

(16) Bunlar, atasal kabilelerinin başkanları olan toplum temsilcileri, Yisrael'in binli gruplarının başlarıydılar.

(17) Moşe - ve Aaron - isimleri açıklanan bu kişileri aldı.

(18) İkinci ayın birinde tüm toplumu bir araya topladılar. [Tüm erkekler,] Yirmi yaş ve üstündekilerin, kafa başı [sayımla belirlenen] isim adedine göre, ailelerine ve atasal evlerine ait soy kütüklerini tasdik ettirdiler.

(19) [Böylece] Moşe, Tanrı'nın kendisine emretmiş olduğu şekilde onları Sinay çölünde saydı.

(20) Yisrael'in behoru [olan] Reuven-oğulları[na ait sonuçlar] şöyle oldu: Ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: Kafa başı [sayımla belirlenen] isim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki tüm erkeklerin; [yani] orduya katılacakların tümünün

(21) Reuven kabilesin-deki sayıları 46.500'dü.

(22) Şimon-oğullarının, ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: Sayıları - kafa başı [sayımla belirlenen] isim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki tüm erkeklerin; [yani] orduya katılacakların tümünün

(23) Şimon kabilesindeki sayıları 59.300'dü.

(24) Gad-oğullarının, ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katılacakların tümünün

(25) Gad kabilesindeki sayıları 45.650'ydi.

(26) Yeuda-oğullarının, ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katılacakların tümünün

(27) Yeuda kabilesindeki sayıları 74.600'dü.

(28) Yisahar-oğullarının, ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katılacakların tümünün

(29) Yisahar kabilesindeki sayıları 54.400'dü.

(30) Zevulun-oğullarının, ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katılacakların tümünün

(31) Zevulun kabilesindeki sayıları 57.400'dü.

(32) Yosef'in oğulları: Efrayim-oğullarının, ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katılacakların tümünün

(33) Efrayim kabilesindeki sayıları 40.500'dü.

(34) Menaşe-oğullarının, ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katılacakların tümünün

(35) Menaşe kabilesindeki sayıları 32.200'dü.

(36) Binyamin-oğullarının, ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katılacakların tümünün

(37) Binyamin kabilesindeki sayıları 35.400'dü.

(38) Dan-oğullarının, ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katılacakların tümünün

(39) Dan kabilesindeki sayıları 62.700'dü.

(40) Aşer-oğullarının, ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katılacakların tümünün

(41) Aşer kabilesindeki sayıları 41.500'dü.

(42) Naftali-oğulları[nın] ailelerine ve atasal evlerine göre soyları: İsim adedine göre, yirmi yaş ve üstündeki [tüm erkeklerin; yani] orduya katılacakların tümünün

(43) Naftali kabilesindeki sayıları 53.400'dü.

(44) Moşe'nin, Aaron ve (her atasal ev başına bir kişi olmak üzere [toplam] on iki kişi olan) Yisrael'in baş-kanlarıyla birlikte yaptığı sayımlar[ın sonuçları] bunlardır.

(45) Bene-Yisrael'in, atasal evlerine göre [sınıflandırılarak belirlenen] sayıları, yirmi yaş ve üstündeki [erkekler; yani] Yisrael içinde orduya katılacakların tümü [göz önünde tutularak yapılmış] idi.

(46) Tüm sayımlar[ın yekunu] 603.550 oldu.

(47) [Ancak] Atalarının kabilesine göre Leviler, [tüm halkın] içinde sayılmamışlardı.

(48) Tanrı, Moşe'ye konuşarak [şöyle] dedi:

(49) "Ancak Levi kabilesini Bene-Yisrael'in içinde sayma ve nüfusunu belirleme.

(50) "Ve sen, Leviler'i Tanıklık Mişkanı, tüm eşyaları ve ona ait her şey için sorumlu kıl. Mişkan'ı ve tüm eşyalarını onlar taşıyıp, hizmetini onlar görecekler ve Mişkan'ın çevresinde kamp kuracaklar.

(51) Mişkan yola çıkacağı zaman, [öncesinde] onu Leviler sökecekler, Mişkan konakladığı zaman da onu Leviler kuracaklardır. [Bu göreve] Yaklaşan yetkisiz kişi ölecektir.

(52) "Bene-Yisrael, kolordularına göre herkes kendi kampında ve herkes kendi sancağının yanında [olacak şekilde] kamp kuracaklardır.

(53) Leviler ise Tanıklık Mişkanı'nın çevresinde kamp kuracaklar, [bu sayede Tanrısal] öfke Bene-Yisrael toplumu üzerine yönelmeyecektir. Leviler, Tanıklık Mişkanı'nın nöbetini tutmalıdırlar."

(54) Bene-Yisrael, Tanrı'nın Moşe'ye emretmiş olduğu her şeyi harfiyen yerine getirdiler.