(1) Yaakov gözlerini kaldırdı ve gördü: Esav, yanında 400 adamla yaklaşıyordu. Çocukları, Lea, Rahel ve iki [kadın] hizmetkar arasında böldü.

(2) [Kadın] Hizmetkarlar ve çocuklarını en öne, Lea ve çocuklarını onların arkasına, Rahel ve Yosef’i ise en arkaya yerleştirdi.

(3) [O ise] Hepsinin önüne geçti ve ağabeyine yaklaşana kadar yedi kez yere eğildi.

(4) Esav onu karşılamak üzere koştu. Onu kucaklayarak omuzlarına atıldı ve onu öptü. [İkisi] Ağladılar.

(5) [Esav] Gözlerini kaldırdı. Kadınları ve çocukları görünce “Bunlar senin neyin olur?” diye sordu. “Tanrı’nın, [senin] kuluna bahşetme nezaketini gösterdiği çocuklardır” diye cevapladı [Yaakov].

(6) Hizmetkarlar yaklaştılar – onlar ve çocukları; ve eğildiler.

(7) Lea da çocuklarıyla yaklaştı ve eğildiler. Sonra da Yosef, Rahel ile yaklaştı ve eğildiler.

(8) [Esav] “[Yolda] Karşılaştığım tüm bu topluluğun seninle ilgisi nedir?” diye sordu. [Yaakov] “Efendimin gözüne girebilmek içindi” dedi.

(9) Esav “Bende çok var, kardeşim” dedi. “Senin olan sende kalsın”

(10) Yaakov “Yapma lütfen” dedi. “Eğer gözünde beğeni kazandıysam, hediyemi elimden alırsın.Ne de olsa senin yüzünü görmek İlahi bir varlığın yüzünü görmeye benziyor. Beni memnun et ve

(11) sana getirilen hediyemi lütfen kabul et. Çünkü Tanrı bana çok cömert davrandı ve her şeyim var”. [Yaakov] Ona çok ısrar etti ve [Esav sonunda] aldı.

(12) “Haydi yola devam edip ilerleyelim” dedi [Esav]. “Ben de senin yanınsıra ilerleyeceğim”.

(13) [Yaakov] Ona “Efendim de biliyor ki çocuklar cılız” dedi. “[Yavrularını] Emziren davar ve sığırların yükümlülüğü de üzerimde. Bir gün bile zorlanırlarsa tüm davar telef olur.

(14) Bu yüzden efendim kulunun önüne geçsin [ve yoluna devam etsin]. Ben de Seir’e, efendime gelene kadar, [sorumluluğum altındakileri,] önümdeki işime uygun bir şekilde ve çocukların temposuna göre yavaşça yönlendiririm”.

(15) Esav “Yanımdaki topluluğun bir bölümünü senin emrine vereyim” dedi. [Yaakov ise] “Ne gerek var?” dedi. “Efendimin gözünde beğeni kazanayım[; benim için yeterli]”.

(16) O gün, Esav Seir’e doğru yoluna geri döndü.

(17) Yaakov ise Sukot’a gitti. Kendisine bir ev inşa etti; sürülerine de çardaklar yaptı. Bu yere bu sebeple Sukot adını verdi.

(18) Yaakov, Padan Aram’dan geldiği zaman, Kenaan Ülkesi’ndeki Şehem şehrine selametle ulaştı. şehri gören bir yerde kamp kurdu.

(19) Çadırını diktiği arazi parselini, Şehem reisi Hamor’un oğullarından 100 kesita karşılığında satın aldı.

(20) Orada bir mizbeah dikti ve ona “Tanrı, Yisrael’in Tanrısı’dır” adını verdi.