(1) Aaron’un, Tanrı’nın Huzuru’na yaklaştıklarında ölen iki oğlunun ölümünden [hemen] sonra, Tanrı, Moşe’ye konuştu.

(2) Tanrı, Moşe’ye “Ağabeyin Aaron’a konuş” dedi. “Ayıracın iç kısmındaki [en] Kutsal’a, sandığın üzerindeki kapağın önüne her vakit gelmesin – ki ölmesin; çünkü kapağın üzerinde [sürekli olarak] bir bulutla belirginim.

(3) “Aaron, [bu iç] Kutsal’a şu koşullarda girecektir: Hatat-korbanı olarak genç bir boğa ve Ola-korbanı olarak bir koçla birlikte [gelir].

(4) Ketenden bir kutsiyet entarisi giymeli, bedeninin üzerinde keten bir don olmalıdır. [Beline] Keten bir kuşak sarmalı, [başına] keten bir sarık dolamalıdır. Bunlar kutsiyet giysileridir; [bu yüzden] onları bedenini mikveye daldırdıktan sonra giyer.

(5) “Bene-Yisrael toplumundan da [potansiyel bir] Hatat-korbanı olarak iki teke ve Ola-korbanı olarak bir koç alır.

(6) “[Başlangıç olarak] Aaron kendine ait Hatat-boğasını yaklaştırıp kendisi ve [yakın] ailesi için onarım sağlar.

(7) “İki tekeyi alır ve onları Tanrı’nın Huzuru’nda, Buluşma Çadırı’nın kapısı civarında tutar.

(8) Aaron, bu iki teke için [bir sandığa] iki tane tombala taşı yerleştirir – bir tombala taşı ‘Aşem Adına’, diğer tombala taşı da ‘Azazel’e’ [ibaresini taşıyacaktır].

(9) “Aaron, [kurada] ‘Aşem Adına’ [ibareli] tombala taşının çıktığı tekeyi yaklaştırır ve onu Hatat-korbanı olarak belirler.

(10) [Kurada] ‘Azazel’e’ [ibareli] tombala taşının çıktığı teke ise, [daha sonra] üzerinde onarım sağlanıp Azazel’e [doğru] çöle gönderilmek üzere, [şimdilik] canlı [halde] Tanrı’nın Huzuru’nda tutulacaktır.

(11) “Aaron kendine ait Hatat-boğasını yaklaştırır, kendisi ve [geniş] ailesi için onarım sağlar. [Ardından] Kendine ait Hatat-boğasını keser.

(12) “Mizbeah’ın üzerinden, Tanrı’nın Huzuru’ndan, bir kürek dolusu yanan kor ile, iki avuç dolusu [iyice] inceltilmiş rayiha tütsüsü alır ve [her ikisini] ayıracın iç yanına getirir.

(13) Tanrı’nın Huzuru’nda [olduğu sırada] tütsüyü ateşin üzerine yerleştirir; [böylece] tütsünün dumanı, Tanıklık [Levhaları’nın] üzerindeki kapağı örtecek ve [bu sayede] ölmeyecektir.

(14) “Boğanın kanından [bir miktar] alıp, [işaret] parmağıyla kapağın doğudaki yüzüne doğru [bir kez] serper. [Ardından] Kandan [bir miktarı, işaret] parmağıyla, kapağın önüne doğru yedi kez serper.

(15) “Halka ait Hatat-tekesini keser ve kanını ayıracın iç kısmına getirerek, kanıyla, boğanın kanına yaptığı şekilde yaparak, onu kapağın [hizasının] üzerine ve kapağın önüne doğru serper.

(16) [Bu şekilde,] Kutsal için, Bene-Yisrael’in tumaları ve [buna bağlı] isyanları [da dahil olmak üzere] her türlü hataları için onarım sağlayacaktır. [Tüm bu serpme işlemlerinin] Aynısını, tumaları içinde [bile] onlarla barınan Buluşma Çadırı için de yapa-caktır.

(17) “[Aaron’un] Kutsal’a girişinden çıkışına kadar, Buluşma Çadırı’nda hiç kimse olmamalıdır. [Bu işlemlerle, Aaron] Kendisi, ailesi ve tüm Yisrael toplumu için onarım sağlayacaktır.

(18) “[Sonra Aaron,] Tanrı’nın Huzuru’ndaki Mizbeah’a çıkar ve onun için [şu şekilde] onarım sağlar: Boğanın kanından ve tekenin kanından [biraz] alır ve [bunların karışımını], çevresi boyunca Mizbeah’ın köşe çıkıntılarına sürer.

(19) [Sonra, Mizbeah’ın] Üzerine kandan [bir miktarı, işaret] parmağıyla yedi kez serperek onu Bene-Yisrael’in tumalarından arındırıp kutsar.

(20) “[En] Kutsal, Buluşma Çadırı ve [Altın] Mizbeah için onarımı tamamladıktan sonra canlı tekeyi yaklaştırır.

(21) “Aaron iki elini canlı tekenin başına dayar ve Bene-Yisrael’in tüm günahlarını ve tüm isyanları [da dahil olmak üzere] tüm hatalarını onun üzerinde itiraf ederek, bunları tekenin başına yükler ve [tekeyi, bu amaçla] görevlendirilmiş bir adamla çöle gönderir.

(22) Bu teke [onların] tüm günahlarını ıssız bir bölgeye taşıyacaktır. [Bu kişi] Tekeyi çölde [kalacak şekilde] gönderir.

(23) “[Daha ileri bir aşamada] Aaron Buluşma Çadırı’na girecek, [çıkınca,] Kutsal’a gelirken giymiş olduğu keten giysileri çıkarıp orada bırakacaktır.

(24) “[Ama önce, beyaz giysileri çıkarır,] Bedenini kutsal bölgede mikveye daldırır ve [normal ibadet] giysilerini giyer. Çıkıp kendi Ola-korbanını ve halkın Ola-korbanını gerçekleştirir; [böylece] hem kendisi hem de halk için onarım sağlar.

(25) Hatat-korbanının en makbul kısımlarını da Mizbeah’ta tüttürür.

(26) “Tekeyi Azazel’e gönderen, giysilerini mikveye daldırır; bedenini de mikveye daldırdıktan sonra kampa gelebilir.

(27) “Kanları Kutsal’da onarım sağlamak üzere [içeri] getirilen Hatat-boğası ile Hatat-tekesini [birisi] kampın dışına çıkarır. [Bunların] Derilerini, etlerini ve [bağırsaklarındaki yemek] artıklarını ateşte yakarlar.

(28) Onları yakan, giysilerini mikveye daldırır; bedenini de mikveye daldırdıktan sonra kampa gelebilir.

(29) “[Tüm bunlar] Sizin için ebedi bir kanun olacaktır. [Her yıl] Yedinci ayda, ayın 10’unda oruç tutmalı, hiçbir melaha yapmamalısınız – [bu kanun] hem doğuştan Yahudi hem de aranıza katılan Ger [için aynı şekilde geçerlidir].

(30) Zira bu günde [Koen Gadol] sizi arındırmak üzere sizin için onarım sağlayacaktır; Tanrı’nın Huzuru’nda tüm hatalarınızdan arınacaksınız.

(31) Bu sizin için işten tamamen el çekmeyi gerektiren bir Şabat’tır; oruç tutmalısınız. [Bu,] Ebedi bir kanun[-dur].

(32) “[Her nesilde] Atasının yerine Koen [Gadol] olmak üzere meshedilen veya yetkili kılınan Koen onarım sağlayacaktır. Bu keten giysileri – kutsiyet giysilerini – [sadece o] giyebilir.

(33) Kodeş Akodaşim’de onarım sağlayacak, Buluşma Çadırı’nda ve [altın] Mizbeah’ta onarım sağlayacak, hem Koenler hem de tüm halk topluluğu için onarım sağlayacaktır.

(34) “Bu – yılda bir [kez] Bene-Yisrael adına tüm hataları için onarım sağlanması – sizin için ebedi bir kanun olacaktır.” [Vakti geldiğinde, Aaron tüm bunları] Tanrı’nın Moşe’ye emrettiği şekilde yaptı.