(1) Avraam oradan Negev ülkesine göç etti ve Kadeş ile şur arasında yerleşti. Gerar’ı devamlı ziyaret ederdi.

(2) [Burada] Avraam, eşi Sara hakkında “Kız kardeşimdir” dedi ve Gerar kralı Avimeleh [adam] göndererek Sara’yı aldı.

(3) Tanrı geceleyin bir rüyayla Avimeleh’e geldi. Ona “Aldığın kadın sebebiyle öleceksin” dedi. “Onun bir kocası var”.

(4) Avimeleh ona [ Sara’ya ] yaklaşmamıştı. “Ey Efendim!” dedi. “Bir halkı masum olsa da mı öldüreceksin?

(5) [Avraam] şahsen bana [Sara konusunda] ‘Kız kardeşimdir’ demedi mi? Ve o [ Sara ]! – O da [Avraam için] ‘Ağabeyimdir’ dedi! Bir şey yaptıysam, masum kalbim ve temiz ellerimle yaptım”.

(6) Tanrı ona rüyada “Bunu masum kalbinle yaptığının ben de farkındayım” dedi. “Bana karşı günah işlemeni engelleyen de Benim. Ona dokunma fırsatını sana bu sebeple tanımadım.

(7) Şimdi; adamın eşini geri ver çünkü o bir peygamberdir. Senin için dua edecek ve sen hayatta kalacaksın. Ama eğer geri vermezsen, bil ki kesinlikle öleceksin – hem sen, hem de sana ait olan herkes!”

(8) Avimeleh sabah erkenden kalktı ve bütün hizmetkarlarını çağırdı. Tüm bu sözleri onlara gizli bir şekilde anlattı ve adamlar çok korktular.

(9) Avimeleh Avraam’ı çağırttı ve ona “Nedir bize yaptığın?” dedi. “Sana karşı ne suç işledim ki üzerime ve krallığıma böyle büyük bir günahı getirdin? Bu bana yaptığın, yapılacak şey değil!”

(10) Avimeleh, Avraam’a “Ne gördün de bunu yapma gereği duydun?” diye sordu.

(11) Avraam “Çünkü burada eksik olan tek şeyin Tanrı korkusu olduğunu fark ettim” diye cevap verdi. “Eşim sebebiyle öldürülebilirdim.

(12) Ve aslına bakılırsa gerçekten kız kardeşimdir. Babamın kızıdır, ama annemin kızı değildir. [Sonradan] Eşim oldu.

(13) Tanrı beni babamın evinden uzaklaştırdığı zaman, ondan [ Sara’dan ] bana bir iyilik yapmasını istemiştim. Geleceğimiz her yerde, onun kardeşi olduğumu söyleyecekti”.

(14) Avimeleh davar ve sığırla, köleler ve cariyeler alarak [bunları] Avraam’a verdi. [Ardından] Eşi Sara’yı da kendisine iade etti.

(15) Avimeleh “İşte tüm ülkem önünde” dedi. “Uygun gördüğün yere yerleş.”

(16) Sara’ya da “Bak; kardeşine 1000 parça gümüş veriyorum” dedi. “[Bu para] Senin adına, yanındaki herkes için, olan her şeyle ilgili bir kanıttır. Başın dik durabilirsin”.

(17) Avraam, Tanrı’ya dua etti ve Tanrı Avimeleh’i, eşini ve cariyelerini iyileştirdi ve [kadınlar] doğum yapabildiler.

(18) Zira Tanrı, Avimeleh’in evine ait her rahmi, Avraam’ın eşi Sara sebebiyle tamamen kapatmıştı.